De introductie

Spring naar menu
Organisaties nemen hun temperatuur
Integraal gezondheidsmanagement?! NIGZ/GBW en TNO Kwaliteit van Leven introduceerden destijds deze term. Het komt neer op systematisch managen van bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen.

Gezondheid als product
Bij bedrijven die met IGM bezig zijn, is gezondheid een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat blijkt zowel uit beleidsmatige, organisatorische, technische als administratieve maatregelen en afspraken. Kortom: dergelijke bedrijven zien gezondheid als één van hun producten. Daarmee zetten ze zich ook voor de buitenwereld neer als een in alle opzichten gezond bedrijf, zowel financieel als fysiek en cultureel. 

Onder het motto 'practice what you preach' heeft het ministerie van VWS destijds meegedaan aan het project Integraal Gezondheidsmanagement (IGM). Een project dat vanuit het ministerie werd gesubsidieerd om het concept verder te ontwikkkelen en vervolgens breed te implementeren in Nederland.

Met behulp van IGM kunnen zaken die wettelijk verplicht zijn en die organisaties op willen pakken in één adem aan elkaar worden gekoppeld zonder dat het extra werk kost. Met meer aandacht voor gezondheid in brede zin kan de hele bedrijfscultuur veranderen. Dat leidt ertoe dat mensen zich prettiger voelen op hun werk en dus ook beter functioneren. Voor de term Integraal Gezondheidsmanagement wordt vandaag de dag ook wel duurzame inzetbaarheid gebruikt.

Meer weten?

Neem contact op: 

Jan Jansen - info@bojanadvies.nl

Sarah Pos - s.pos@gezondadvies.org 

 

 

 

GEZONDE LEIDING

GEZONDE LEIDING

Succesvolle gezondheidsprogramma’s vragen om ondersteunend leiderschap en een duidelijke voorbeeldfunctie van directie en management.