Over deze site

Spring naar menu

BOJAN Advies en Gezond Advies & Implementatie richten zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van werknemers en het realiseren van een gezonde en veilige werkplek en gezondheidsbevorderende werkomstandigheden. Dat doen we op de volgende terreinen:

Gezonde mensen
GEWICHTIG: gezonde voeding en bewegen op het werk
FRIS: alcohol, roken en gezonde lucht
STRESSVRIJ: omgaan met werkdruk en stress

Gezond bedrijf
GEZONDE LEIDING: Integraal Gezondheidsmanagement
VOORBEELDIG: Best Practices
AAN DE SLAG: Stappenplannen
LOKAAL GEZOND: Bedrijf in gezonde omgeving

Op deze website is informatie te vinden over allerlei aspecten van Integraal Gezondheidsmanagement. Maar ook kunt u op thema zoeken. 

Voor wie?
Deze website is gericht op (HR-)managers van bedrijven die gezondheidsmanagement in het eigen bedrijf deskundig willen vormgeven en daarnaast Arboprofessionals, preventiemedewerkers en geïnteresseerden in het veld van gezondheidsmanagement.

PDF-bestanden
Op de site wordt een aantal documenten aangeboden in PDF formaat.
Om deze bestanden te lezen, hebt u een programma nodig dat deze bestanden kan lezen. Dit programma, de Acrobat Reader kunt u gratis downloaden.

Privacy richtlijnen
Bojan Advies en Gezond Advies & Implementatie respecteert uw recht op privacy. Wij verzamelen enkel die persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig op de website of via e-mail verstrekt. Wij verzamelen algemene informatie (zoals het type browser, opgevraagde bestanden, land van waaruit informatie wordt opgevraagd) om onze website te verbeteren. De gegevens die u verstrekt, worden gebruikt om uw bestellingen op te volgen, uw inschrijving voor producten of diensten te realiseren, of om uw vragen te beantwoorden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. 


De site kan 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. Webbrowsers kunnen door de gebruiker zodanig worden geconfigureerd dat zij geen 'cookies' accepteren. Deze website functioneert ook bij geen acceptatie van 'cookies'.
Het kan noodzakelijk zijn - indien het wordt vereist door de wet of bij gerechtelijke of administratieve onderzoeken - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

Disclaimer
Wij wijzen u op de disclaimer van deze site, waarnaar onderaan op iedere pagina verwezen wordt.