De introductie

Spring naar menu

Aandacht voor goede voeding op het werk

De meeste Nederlanders denken dat ze gezond eten. De werkelijkheid is anders. We eten nog steeds teveel verzadigd vet. Ook eten we nog te weinig groente en fruit. Voeding is van grote invloed op de gezondheid.

Convenant Overgewicht
Begin 2005 hebben uiteenlopende organisaties variërend van de sport tot de horeca en van werkgevers tot zorgverzekeraars, het convenant overgewicht ondertekend. De ondertekenaars hebben afgesproken de huidige trend te doorbreken en te voorkomen dat we de Verenigde Staten achterna gaan. In de Verenigde Staten is méér dan 30 procent van de volwassen bevolking obees. Nederland loopt daar met 10 procent nog een eindje achteraan.

Risico's
Gezonde voeding verkleint het risico op overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte) en maag- en darmklachten. Voldoende lichaamsbeweging en niet roken leveren nog eens extra gezondheidswinst op. Gezonde voeding leidt tot betere arbeidsprestaties. Uit onderzoek blijkt dat mensen met overgewicht bijna twee maal vaker verzuimen dan mensen met een normaal gewicht en eerder arbeidsongeschikt raken door harten vaatziekten en rugklachten. Geschat wordt dat 10% van het verlies aan productiviteit door ziekteverzuim veroorzaakt wordt door overgewicht.

Cijfers
Overgewicht is doorgaans het gevolg van teveel eten en te weinig beweging. Van de Nederlandse mannen heeft 47% overgewicht, van de vrouwen 38%. Bij circa 10% van de mensen met overgewicht is sprake van obesitas: ernstig overgewicht (meer dan 15 kilo). Het aantal mensen met overgewicht groeit nog steeds.

Kosten
De jaarlijkse directe kosten voor de gezondheidszorg als gevolg van obesitas worden in ons land geschat op een half miljard euro. De indirecte kosten voor zaken als ziekteverzuim, productieverlies, uitkeringslasten en maatschappelijke kosten worden geschat op 2 miljard euro.


Meer weten?
Neem contact op met:

Jan Jansen - info@bojanadvies.nl

Sarah Pos - s.pos@gezondadvies.org 

GEWICHTIG

GEWICHTIG

gezonde voeding en bewegen op het werk

Overgewicht kunnen we terugdringen door gezonde voeding en meer te bewegen. En dat kan ook op het werk.